ویترین با قابلیت دمونتاژ:


افزایش مشارکت موزه ها در برپایی نمایشگاه های موقت و نمایشگاه های سیار، موجب نیاز به طراحی و ساخت ویترین های استاندارد موزه ای با قابلیت حمل و مونتاژ آسان شده تا بتوان آنها را همراه با آثار حمل و در محل نمایشگاه پرپا استفاده کرد. با توجه به کاربرد وسیع این نوع ویترین ها در موزه نمونه های اخیر آن تمامی استانداردهای حفاظتی و امنیتی را همچون ویترین های دائمی دارا می باشند.
مهمترین ویژگی این ویترین ها، قابلیت حمل، مونتاژ و دمونتاژ آن در مدت زمانی کوتاه است، مضاف بر اینکه این شکل از ویترین های موزه ای قابلیت ایجاد فرم های متنوع را به موزه داران و طراحان نمایشگاه های موزه ای می دهد. از دیگر ویژگی های این نوع ویترین دارا بودن صندوق های محکم و ایمن برای حمل و نقل اجزای ویترین به مسافت های دورمی باشد.
1- ویترین سیار 2- ویترین پرتابل