ویترین های درگاهی، دیواری

این نوع ویترین تمامی مشخصات ویترین های خود ایستا را داشته با این تفاوت که تمامی یا بخشی از اجزای این ویترین داخل یا روی دیوار نصب می شود. ویترین درگاهی می تواند فضای بزرگی را برای نمایش تعداد زیادی از آثارموزه ای با چیدمان متنوع فراهم آورد. معمولا از این نوع ویترین در داخل حجره ها، طاقچه ها و یا درگاهی های بناهای قدیمی به منظور حفظ اصالت معماری بنا و استفاده حداکثری از فضاهای موجود استفاده می شود.
نوع سازه و اتصال ویترین دیواری به زمین و دیوار به گونه ای است که می توان آثار با وزن زیاد همچون اتومبیل و یا ابعاد و اندازه و مقیاس بزرگ نظیر صحنه ای از آداب زندگی و شیوه های معیشت را در آن به نمایش گذاشت.
تمهیدات لازم برای تغییرات در چیدمان آثار، فضا سازی نمایشگاهی، تعمیر و نگهداری سیستم های الکتریکال و مکانیکال در این ویترین ها پیش بینی می شود.

1- ویترین های درگاهی 2- ویترین دیواری 3-ویترین موزه